In- och utflyttning


In- och avflyttning

Första vardagen i varje månad räknas som in- och utflyttningsdag. Från och med kl. 12.00 denna dag skall den nya hyresgästen ha tillgång till lägenheten. Om flyttdagen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag blir in- och utflyttningsdagen först nästkommande vardag.

Besiktning
Tänk på att boka besiktning av lägenheten i god tid före avflyttning. Som ny hyresgäst är det bra att kontrollera med Winsarp Fastigheter AB att besiktning har genomförts innan du flyttar in.

Nycklar
Nycklar till lägenheten hämtar du hos Winsarp Fastigheter AB. Om du flyttar in och tar emot nycklarna av den tidigare hyresgästen ska du kontakta oss på kontoret för att kontrollera att du har fått alla nycklar.

Säg upp i god tid
Uppsägningen skall vara skriftlig och skickas till Winsarp Fastigheters kontor. Säg upp din gamla lägenhet så snart som möjligt. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och räknas från sista datumet i den månad som uppsägningen kommer oss tillhanda.

Tänk på att du är skyldig att visa din lägenhet för kommande hyresgäster.

Nytt elabonnemang
Glöm inte att avsluta ditt gamla elabonnemang och anmäla ditt nya elabonnemang till ortens elnätsinnehavare.

Städning
Det är den hyresgäst som lämnar lägenheten som ansvarar för städningen. Det är viktigt att flyttstädningen blir ordentligt gjord. Om lägenheten inte är ordenligt städad när du flyttat kan du bli ersättningsskyldig. Läs vår checklista för flyttstädning.

Tänk på att om du har ställt undan inventarier som tillhör lägenheten, t.ex. innedörrar eller hatthylla, måste dessa finnas tillgängliga när du flyttar ut.

Adressändring
Adressen ändrar du genom att ringa Svensk adressändring på tfn 020-97 98 99 eller anmäla flytt via deras hemsida, www.adressandring.se. Där har du också möjlighet att beställa adressändringskort.

Övrigt att tänka på
Beställ flyttning av telefonen snarast, det kan ta tid. Tfn 90 200.

När du flyttar in bör du kontrollera att du har en giltig hemförsäkring och att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort. Har du ingen hemförsäkring rekommenderar vi att du omgående tecknar en.

*PDFChecklista för flyttstädning